Səyahət Sığortası

Səfər sığortası, xaricdə səyahətdə olarkən baş verən təcili tibbi hadisələrin və evə qayıdış nəqliyyat xərclərini qarşılayır. Turistin sığorta müqaviləsində göstərilən məkanda qaldığı müddətdə sığortada qeyd olunan bütün müddəalardan istifadə hüququ mövcuddur.

Standart müqavilə tibbi xərcləri, təcili stamotoloji problemlər, nəqliyyat (uşaqların təxliyyəsi, uzun müddətli xəstəxanada qalmaqdan sonra), təcili mesajların çatdırılma xərclərini əhatə edir. Sığorta müqaviləsi, itmiş və oğurlanmış sənədlərin dəyəri, hüquqi yardım, təxirə salınmış uçuşlarla və digər əlavə risklərlə bağlı genişləndirilə bilər. Turist, yükünü, uzaqda olduğu müddətdə şəxsi və daşınmaz əmlakını, mülki məsuliyyətini səyahətə görə sığortalatdıra bilər.

Granit AS Azərbaycanın lider sığorta şirkətləri ilə əməkdaşlığı vasitəsi ilə müştəriləri üçün xaricdə qalınan müddətə sığorta təminatı yaradır. Sığortalanan şəxsin Azərbaycan Respublikasından xaricdə olduqda tibbi yardım, ölkəyə qayıtmaq və nəqliyyat kimi başqa xidmətlərdən istifadə hüququ mövcuddur